2009. március 16., hétfő

Ajánlat új könyveinkből

A jelen kötet a 2007-es évet mutatja be annak minden jelentősebb politikai, társadalmi mozzanatával. A tanulmánykötetet indító, Törzsök Erika által jegyzett előszót követően hónapra lebontva értesülhetünk rövid összegzésekben a roma közösséget érintő legfontosabb eseményekről, amelyet egy, a második világháború végén történt kivégzések kapcsán született megemlékező riport követ. Ezután a szociálpolitika körébe tartozó tanulmányok következnek, a szegénység, a munkaerőpiac, a jövedelmi egyenlőtlenségek apropóján, szlovákiai kitekintéssel, majd többek között olvashatunk romániai cigány közösségek migrációjának tendenciáiról, illetve az év egyik legjelentősebb közéletet meghatározó eseményéről, a Magyar Gárda megalakulásáról. A szemléltető ábrákkal, diagramokkal, statisztikai adatokkal kiegészített összeállítás írásait a felhasznált irodalom jegyzékei, illetve helyenként szakirodalmi források listái zárják.

A jól szerkesztett enciklopédia mintegy százfős szerzői csapata a magyar nyelv- és irodalomtudomány, a könyv- és lapkiadás, illetve művelődéstörténet legjobbjait fogja össze, a korábbi kiadáshoz képest javított, bővített, aktualizált szócikkekben. (A kiadvány az Ószőlői fiókkönyvtár segédkönyvtárában található.)
A Lazi Könyvkiadó tematikus sorozatának újabb kötete Karinthy meghökkentő szellemességeinek, mellbevágó megfigyeléseinek, egész életbölcsességének summáját nyújtja. A férjek és az asszonyok, a nők és az írók, liberálisok és diktátorok - egyszóval maga az ember úgy általában hol szúrós igazságok, hol karikatúrák, hol meg blaszfém viccek tükrében áll előttünk, mégis érezzük: minden filozofikus elmélkedésnél valóságosabban, kézzelfoghatóbban.